Besök hemsidan
www.fullriggaren.com

Fullriggaren

Malmö

Ett helt nytt kvarter med så många som tolv aktörer. Hur får alla utrymme att komma till tals utan att överblicken kompromissas bort? Givetvis genom en rörlig modell över kvarteret, med informationsrutor till varje projekt, från vilken de som önskas kan slussas vidare till respektive hemsida. Cadwalk tog fram hemsidan från befintlig manual och levererade samtliga 3D-lösningar.